Arhetipuri și roluri

Noțiunea de arhetip este foarte apropiată de cea de rol. Shakespeare a observat această realitate în urmă cu peste 400 de ani și a spus că Toată lumea este o scenă și toți bărbații și femeile sunt doar actori; Ei au ieșirile și intrările lor și un singur om în același timp joacă multe roluri.

Categoriile principale de roluri includ rolurile somatice, mentale, sociale, psihodramatice și transcendentale (conform teoriei rolului din psihodramă).

Roluri somatice

Rolurile somatice (psihosomatice, somatopsihice) sunt corelate cu comportamentul unei persoane ca ființă vie (de exemplu, rolurile de a mânca, a avea relații sexuale, a sta pe un scaun).

Roluri mentale

Rolurile mentale sunt legate de sfera stărilor și proceselor intrapsihice. Așadar, putem vorbi despre rolurile de a se bucura, a suferi, a gândi, a înfrunta, a fi confuz etc.

Roluri sociale

Rolurile sociale sunt acele roluri în care o persoană acționează în raport cu alte persoane și instituții sociale (rolurile de prieten, frate, muncitor, șef etc.). Rolul social corespunde unui statut, caracterizat de o anumită stereotipie, deoarece sunt relativ independente de interpret. În același timp, o persoană poate, în anumite limite, să renunțe la rolurile vechi și să accepte altele noi, ceea ce în unele cazuri înseamnă auto-dezvoltare.

Roluri interne sau psihodramatice

Rolurile psihodramatice sunt acele rolurile interne, ale sinelui care se bazează pe imaginație, amintiri și vise. Aceste roluri pot fi cooperante sau conflictuale în viața de zi cu zi sau pot apărea în perioadele de stres. Exemple de roluri psihodramatice sunt: sinele care este furios, sinele care este trist, sinele care observă, sinele care poate conține sentimente puternice etc.

Roluri integrative

Rolurile integrative sunt determinate de relațiile omului cu tot ceea ce e mai mare, cu divinul, cu universalul și sunt conectate cu aspecte superioare ale ființării. În această categorie se încadrează credințele religioase, etica, sentimente superioare și alte aspecte supraindividuale. Gama de roluri la acest nivel este vastă: cel care unește, cel care crează, cel care compătimește, cel care se sacrifică pe sine.

În mod normal, în fiecare moment al vieții (cu excepția etapelor inițiale de dezvoltare), o persoană acționează în limita acestor roluri. Ele se întrepătrund și se completează reciproc, deși într-o situație particulară, unele pot fi mai pronunțate decât altele. La fel și în cazul arhetipurilor.


Vezi și

Ce este un arhetip?
Tipuri arhetipale de răspuns în timpul pandemiei COVID-19
Arhetipurile în psihologie

Vezi în continuare

Eroul cu o mie de chipuri – o extraordinară sinteză asupra arhetipurilor

Lasă un comentariu