Arhetipurile în psihologie

Psihologia jungiană

Dacă spunem cuvintele arhetip și psihologie, în mintea noastră apare numele lui Jung. El a fost printre primii care ne-a prezentat o hartă a psihicului uman și a clasificat forțele motrice care determină comportamentul nostru.

Arhetipurile, a scris Jung, sunt sistemul viu de reacții și de aptitudini care determină viața individului în moduri invizibile. Sistem viu pentru că arhetipurile au o structură dinamică, ele evoluează, dar își păstrează un nucleu stabil, esențial. În moduri invizibile, pentru că arhetipurile funcționează în afara spectrului nostru conștient – ne influențează fără ca noi să știm acest lucru.

Jung descria Sinele ca îmbrățișând atât conștientul, cât și inconștientul, atât centrul, cât și cercumferința persoanei. În alte scrieri, Jung descrie Sinele ca fiind centrul personalității, arhetipul central și centrul câmpului de energie al personalității. Această perspectivă este identică cu ceea ce a reușit să demonstreze știința zilelor noastre.

Oscilațiile neurale sincronice sunt cheia stării de bine

Cercetările recente privind rolul în viața noastră mentală conștientă sau inconștientă a dinamicii oscilațiilor neurale unificatoare de 40 Hz și a sintezei gândurilor, emoțiilor, simbolurilor percepțiilor conexe reprezintă modul în care știința ilustrează centrul sinelui. Oscilațiile neurale sincronice oferă un fundal pe care undele cerebrale mai agitate pot produce bogata noastră panoplie de experiențe mentale conștiente și inconștiente. (Seigel, 2012) Aceste oscilații reprezintă reflecția centrului sinelui, sursa neurologică din care se naște Eul. Ele reprezintă terenul neurologic al capacității noastre de a ne conecta cu celălalt și ne oferă premisele întâlnirii autentice, împlinitoare și transformatoare.

Psihologia zilelor noastre este una politeistă

Diferitele forme de psihoterapie caută să integreze aceste personaje arhetipale printr-un limbaj propriu. Junghienii operează cu arhetipuri, psihodramatiștii cu roluri, psihosinteza vorbește de subpersonalități, alte tipuri de terapii disting și clasifică emoții, constelații, scheme, șabloane etc.

Dincolo de acest fapt, există numeroase instrumente de lucru adresate terapeuților, educatorilor, asistenților sociali, trainerilor, responsabililor din domeniul HR care utilizează imagini arhetipale, metafora și povestea/mitul.

Utilizăm în medie 3 metafore la 100 de cuvinte pronunțate

Metaforele sunt atât de frecvente, încât pătrund în conversațiile de zi cu zi. Ele ne însuflețesc limbajul obișnuit și dau savoare comunicării interumane. Ne deschid ochii către idei și posibilități noi.

În psihoterapie, prin metaforă, desen, acțiune, analogie și poveste este exploatată latura latentă, potențială a arhetipului, iar prin analiză este integrată latura actualizată care a devenit perceptibilă și care a intrat în câmpul conștiinței. În activitatea mea terapeutică folosesc metafora și povestea. Metaforele ne ajută să ne abordăm rezistențele. Dar cel mai mare beneficiu al utilizării metaforei este faptul că stimulează imaginația, implicând un proces de căutare.

În loc de concluzie

În ultimele decenii au fost realizate descoperiri uluitoare care extind foarte mult sistemul nostru de înțelegere și de organizare a lumii. Acum 600 de ani omul nu cunoștea aproape nimic despre corpul său, acum 400 de ani a fost descoperită celula ca unitate de bază structurală, funcțională și genetică a tuturor organismelor vii, în secolul XX a fost descoperită teoria mișcării particulelor materiale la scară atomică, iar în prezent există și se cercetează teorii cu privire la particulele subatomice. Folosindu-ne de această analogie, putem spune că psihologia este o știință foarte tânără și poate de aceea suntem îndreptățiți să ne orientăm privirea către mitologie, spiritualitate. Spun aceasta pentru că îndrăznesc să cred că ar putea exista mai multe niveluri decât divizarea brută a conștiinței în conștient și inconștient. Sau, poate soluția nici nu este în a diviza, ci în a uni și a conecta?


Vezi și

Ce este un arhetip?
Tipuri arhetipale de răspuns în timpul pandemiei COVID-19

Vezi în continuare

Arhetipuri și roluri
Eroul cu o mie de chipuri – o extraordinară sinteză asupra arhetipurilor

Lasă un comentariu